Datum / čas
29/09/2019 Neděle
18:00 - 19:00

Místo konání
Chrám svatého Michala

Pod vedením:


Kázáním poslouží jáhen Dominik F. Žbánek; farář Dale Kaster absolucí a přisluhováním Večeře Páně.