Praha ECAV CZ – 22.3.2020 „Kdo tluče… a opravdu silně.“ Úvodní modlitba Pane, velmi Ti děkujeme, že smíme i v této nelehké situaci ve světě usednout ke Tvému Slovu, že s dnešními technologiemi máme možnost „být spolu“, i když fyzicky nejsme v kontaktu.Otče, kéž k nám v tuto chvíli Tvůj Duch promlouvá a kéž jsme otevřeni jeho hlasu. Prosíme, abychom v tuto […]

Kázání Rastislava Pečení ke 4. neděli postní (alespoň on-line)[...]