Dobrého dne, milé sestry a milí bratří. S požehnáním slovy apoštola Pavla: „Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána!“ (1Tim 1,2b) Vás zdravím a zasílám Vám sborový zpravodaj na únor LP 2024. Zásadní informace jsou: – V sobotu 16. března od 15.00 proběhne v Lutherově síni workshop „Život s více jazyky“, za kterým stojí naše místokurátorka […]

Sborový zpravodaj na únor LP 2024[...]

Milé sestry a milí bratří, prvně Vás zdravím a přeji Vám vše dobré – tedy Boží požehnání do nového roku! „Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.“ (1. Korintským 16, 14)HESLO Jednoty bratrské na r. 2024 Posílám Vám sborový zpravodaj na tento měsíc – leden 2024. Zároveň bych chtěl zvlášť upozornit na několik věcí: […]

Sborový zpravodaj na leden 2024[...]