Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, zítra má naše církev jedinečnou příležitost „být vidět“ a zároveň se tak může jedinečnou cestou dostat i k Vám. Kdo tedy zítra nezamíříte do kostela nebo budete mít dopoledne čas, pusťte si, prosím, Bohoslužbu naší církve, kterou bude sloužit br. biskup Marián Čop v televizi. zítra na ČT 2, 10.00 nebo […]

Bohoslužba naší církve v České televizi[...]

Zpravodaj zatím obsahuje pouze Bohoslužby: kdy a jak budou spuštěny další sborové akce budete včas informováni. Připomínáme, že návštěva Bohoslužeb je spojena s dodržováním opatření pro boj s koronavirem: rouška, desinfekce a rozestupy. Situace se sice mění, ale zatím platí, že pro Bohoslužby 3. a 10. května je LIMIT POČTU ÚČASTNÍKŮ STANOVEN NA 15.

Sborový zpravodaj na květen 2020[...]

Promluva / kázání, které chce jít „na dřeň / hlubinu“ křesťanské víry a velikonoční zvěsti. Kázání k oktávě velikonoc – 1. neděli po velikonocích (Quasimodogeniti). Citace: NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathurstra. Votobia: Olomouc, 1995. FLOSS, Karel (rozhovor) a FISCHEROVÁ, Sylva (moderátor). Bůh vždycky zatřese stavbou. Vyšehrad: Praha, 2011. (str. 63!) HERYÁN, Ladislav. Exotem na této zemi […]

Jedna promluva k oktávě Velikonoc[...]