Promluva / kázání, které chce jít „na dřeň / hlubinu“ křesťanské víry a velikonoční zvěsti. Kázání k oktávě velikonoc – 1. neděli po velikonocích (Quasimodogeniti). Citace: NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathurstra. Votobia: Olomouc, 1995. FLOSS, Karel (rozhovor) a FISCHEROVÁ, Sylva (moderátor). Bůh vždycky zatřese stavbou. Vyšehrad: Praha, 2011. (str. 63!) HERYÁN, Ladislav. Exotem na této zemi […]

Jedna promluva k oktávě Velikonoc[...]

1. neděle po Velikonocích1 – Bohoslužba Slova neděle 19. dubna LP 2020 od 17.002 https://meet.jit.si/ECAVPraha KŘÍŽ D:3 Ve jménu Otce i Syna (†) i Ducha svatého. L: Amen! D: Pán vstal z mrtvých! L: Pán opravdu vstal! D: – přivítá přítomné a uvede do Bohoslužby – KONFITEOR – VEŘEJNÁ ZPOVĚĎ D: – Uvede svými slovy… – D: Naše pomoc je […]

Program on-line Bohoslužby Slova na 19. 4. 2020, 17.00 (16.45!)[...]

Milé sestry a milí bratří, pražští a plzeňští farníci, snažil jsem promyslet, jak Vám pastoračně posloužit, a rozhodl jsem se vyzkoušet to, co se jinde (a i u nás částečně na Velký Pátek) osvědčilo a nabídnout Vám nedělní Bohoslužby prostřednictvím telekonference… – konaly by se v neděli od 17.00 (jako naše Bohoslužby) – skrze aplikaci JITSI.MEET (v prohlížeči na PC stačí kliknout na odkaz […]

Nabídka Bohoslužby on-line[...]