Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, přátelé v Kristu! Prvně Vás prostřednictvím biblického verše: „Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.“ (2. Korintským 4, 6) zdravím a přeji Vám požehnaný čas adventu a příprav na Vánoce. Obracím se na Vás […]

Sborový zpravodaj na prosinec 2022 + další[...]

Milé sestry a milí bratří! Shodli jsme se v presbyterstvu, že bychom společně jako sbor rádi zkusili více naslouchat slovům Písma, a tak bychom chtěli vyzkoušet něco jako „korespondenční společnou četbu Bible“. Zasílám Vám tedy odkaz na google-dokument, který obsahuje krátkou biblickou perikopu, a vy k němu můžete připsat (libovolně editovat), co Vás nad textem napadne (poznámky, […]

Společná četba Bible[...]

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! “ (Izaiáš 5, 20) Neděle 6. listopadu 2022 – 21. neděle po sv. Trojici – 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný Úterý 8. listopadu 2022 – 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері […]

Sborový zpravodaj na listopad LP 2022[...]