Sborový zpravodaj na prosinec 2022 + další

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, přátelé v Kristu!

Prvně Vás prostřednictvím biblického verše: „Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.“ (2. Korintským 4, 6) zdravím a přeji Vám požehnaný čas adventu a příprav na Vánoce. Obracím se na Vás hned v několika věcech, a tak, prosím, věnujte následujícím řádkům pozornost, i když je toho více.

1. V příloze e-mailu naleznete Sborový zpravodaj na prosinec 2022.

2. Od této neděle 4. prosince se bude do neděle 18. prosince (4. adventní) konat sbírka vánočních ozdob pro rodiny uprchlíků z Ukrajiny, ozdoby bude možné odložit do připravené krabice v kostele a v Mathesiově síni. Na sbírku by měla navázat sbírka vánočních stromečků (pro čas „východních vánoc“). Pro další informace čtěte přiložený plakátek.

3. V sobotu 17. prosince od 16.00 bychom rádi obnovili tradici „adventní / biblické večeře“. Bratr farář se rozhodl pro méně liturgickou podobu, která je přístupnější i dětem (v Mathesiově síni se topí, a tak je lépe slavit s dětmi biblickou večeři v teple). Protože v tento den máme kvůli koncertu v kostele k dispozici jen Mathesiovu síň, prosím, napište mi, pokud se rozhodnete přijít: abych si byl jistý, že se nějak vejdeme. Když přinesete něco dobrého, bude to vítáno, jen mi, prosím, napiště, co byste přinesli. S dalšími dotazy mě klidně kontaktujte.

4. Pokusil jsem se realizovat dobrý nápad ses. Magdaleny na Adventní kalendář našeho sboru on-line – možnost trávit jednotlivé dny do vánoc s Božím slovem: Najdete ho na: https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/1683.

5. V úterý 20. prosince zvu od 19.00 do kostela sv. Michala na koncert sboru Spektrum (spolupráce s naším sborem). Plakát na koncert přikládám.

6. Vyšel nový Evangelicus – hlaste se o něj u bratra faráře.

7. Pokud byste stáli o pastorační návštěvu br. faráře, neváhejte se ozvat – donese Vám osobně právě i ten Evangelicus.

Díky všem Vám, kteří svůj / náš sbor jakkoli podporujete!

Zůstávejte v Pánu

bratr Tomáš

***

– Jménem presbyterstva našeho sboru Vám všem přejeme pokojný advent a radostné Vánoce, jakož i požehnaný vstup do nového 2023. roku Páně. Jelikož i my prožíváme těžkosti doby: ujišťujeme o tom, že na Vás všechny myslíme s modlitbou.

Hle stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (Zjevení 3, 20)

Do 18. prosince 2022 – čtvrté neděle adventní probíhá sbírka vánočních ozdob pro ukrajinské rodiny: ozdoby je možno odložit na označeném místě v kostele / Mathesiově síni / u bratra faráře.

On-line adventní kalendář našeho sboru s biblickými čtení naleznete na:

https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/1683.

Neděle 4. prosince 2022 – 2. neděle adventní

17.00 – Bohoslužba, káže br. Filip David Žilka (bohoslovec)

Úterý 6. prosince 2022

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 8. prosince 2022

18.00 – Biblická hodina on-line na https://meet.jit.si/ECAVPraha

Neděle 11. prosince 2022 – 3. neděle adventní

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Dominik Friedrich Žbánek

Úterý 13. prosince 2022

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)1

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 15. prosince 2022

18.00 – Biblická hodina on-line na https://meet.jit.si/ECAVPraha

Sobota 17. prosince 2022

16.00–20.00 ADVENTNÍ BIBLICKÁ VEČEŘE

Neděle 18. prosince 2022 – 4. neděle adventní

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Úterý 20. prosince 2022

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

19.00 – Koncert sboru Spektrum (kostel sv. Michala)

Čtvrtek 22. prosince 2022

18.00 – Biblická hodina on-line na https://meet.jit.si/ECAVPraha

V sobotu 24. prosince 2022 (tzv. Štědrý den, večer – Vigilie Narození Páně) je možné navštívit večerní Bohoslužbu Slovenského sboru v Praze u sv. Michala od 16.00 (pozor, bývá opravdu hodně navštívena).

Neděle 25. prosince 2022 – Neděle & Narození Páně, Vánoce

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

V pondělí 26. prosince 2022 na 2. svátek Vánoční („na Štěpána“) je možné navštívit Bohoslužbu Slovenského sboru v Praze u sv. Michala od 9.30.

Ve sobotu 31. prosince 2022 na závěr občanského roku („na Silvestra“) je možné navštívit večerní Bohoslužbu Slovenského sboru v Praze u sv. Michala od 17.00.

Začíná nový rok Páně 2023! –

Neděle 1. ledna 2023 – 1. neděle po Vánocích & Obřezání Páně, oktáv Vánoc

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Čtvrtek 5. ledna 2023

18.00 – Biblická hodina on-line na https://meet.jit.si/ECAVPraha

Bohoslužba k svátku Zjevení Páně („Tří králů“) v pátek 6. ledna 2023 bude ještě ohlášena – sledujte sborová ohlášení.

Neděle 8. ledna 2023 – 1. neděle po Zjevení Páně

– 17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

K pozornosti:

web sboru – www.lutersky.cz

magazín Evangelicuswww.evangelicus.cz

kázání br. f. Živného – https://www.youtube.com/user/erleucht/videos

živá vysílání kázání (i pro přehrání): YouTube – ECAV v ČR

1Klub maminek s češtinou bude pokračovat po vánoční pauze od úterý 10. ledna LP 2023, konání klubu bylo prodlouženo i do první půle r. 2023.

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář