ZÁŘÍ 2018

Neděle 2. 9. – 14. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 5. 9.
15.30 Klub maminek, vede Magdalena Hromadová (Mathesiova síň)

Čtvrtek 6. 9.
19.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Sobota 8. 9.
Sborový výlet do Plzně

Neděle 9. 9. – 15. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 12. 9.
15.45 Služby Boží duchovních naší církve, káže jáhen Dominik F. Žbánek (kostel)

Čtvrtek 13. 9.
19.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 16. 9. – 16. po Trojici
17.00 Dětská besídka, vede Tereza Brožová (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 19. 9.
15.30 Klub maminek, vede Magdalena Hromadová (Mathesiova síň)

Čtvrtek 20. 9.
19.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 23. 9. – 17. po Trojici
15.30 Zasedání presbyterstva (Mathesiova síň)
18.00 Instalace sborového faráře Pavla Roubíka v rámci Služeb Božích (kostel); instaluje biskup Marián Čop, káže farář Pavel Roubík

Pátek 28. 9. – neděle 30. 9.
Církevní výlet k 100. výročí vzniku ČSR (již plně obsazen)

Neděle 30. 9. – 18. po Trojici
18.00 Služby Boží, vede farář LCMS James Krikava (kostel), káže jáhen Dominik F. Žbánek

Upozorňujeme:

Pátek 12. 10. – sobota 13. 10.
Konference: Čeští a slovenští evangelíci – duchovně propojení déle než 100 let (ETF UK, Praha 1, Černá ul. 9)