ZÁŘÍ 2017

Neděle 3. 9. – 12. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář David Jurech (kostel)

Čtvrtek 7. 9.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Pátek 8. 9. - sobota 9. 9. 2017
Církevní výlet „Po stopách luterské reformace do severozápadních Čech“

Neděle 10. 9. – 13. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže vikář Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 14. 9.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 17. 9. – 14. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář David Jurech (kostel)

Středa 20. 9.
15.45 Služby Boží duchovních naší církve, káže farář Charles Cortright, farář LCMS (kostel)

Čtvrtek 21. 9.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Sobota 23. 9.
15.00 Pásmo k výročí posvěcení kostela a následná zahradní slavnost se speciálně připraveným Jublilejním reformačním pivem (kostel, zahrada, Café Jericho)

Neděle 24. 9. – 15. po Trojici
09.00 Rozhlasové Služby Boží – slavnostní spojené se slovenským sborem u příležitosti výročí posvěcení chrámu sv. Michala V Jirchářích spolu s představením speciálního vydání Bible u příležitosti 500 let reformace, káže Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku (kostel)
! ! ! Upozornění - Služby Boží v obvyklém čase v 18.00 hod. se z toho důvodu konat nebudou ! ! !

Neděle 1. 10. – 16. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže vikář Pavel Roubík (kostel)

Úterý 3. 10.
18.00 Čtenářský klub: Imbolo Mbue – Touhy Džendeho Džongy (Lutherova síň)

Čtvrtek 5. 10.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 8. 10. – 17. po Trojici

18.00 Služby Boží, káže farář David Jurech (kostel)