ÚNOR 2019

Neděle 3. 2. – 4. po Zjevení
14.00 Konvent sboru (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 7. 2.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 10. 2. – Proměnění Páně
17.00 Dětská besídka, vede Tereza Brožová (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže jáhen Dominik F. Žbánek (kostel)

Středa 13. 2.
15.30 Klub maminek, vede Magdalena A. Hromadová
18.30 Zasedání presbyterstva (Mathesiova síň)

Čtvrtek 14. 2.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 17. 2. – Septuagaesimae (Devítník)
18.00 Služby Boží, káže farář
Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 21. 2.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 24. 2. – Sexagaesimae (2. předpostní)
18.00 Služby Boží, káže farář
Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 28. 2.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Upozorňujeme:

Neděle 3. 3. – Estomihi (předpostní)
18.00 Služby Boží, káže farář David Jurech (kostel) – instalace biskupského sekretáře, uvedení nových presbyterů a představení nového kancionálu "Hrad přepevný"