Únor 2018

Neděle 4. 2. – 2. předpostní
18.00 Služby Boží, káže ordinovaný diakon D. Žbánek (kostel)

Čtvrtek 8. 2.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 11. 2. – Předpostní
18.00 Pobožnost, káže vikář Pavel Roubík (kostel)

Středa 14. 2. - Popeleční
15.30 Klub maminek, vede Magdalena Hromadová (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží spojené se slovenským sborem, káže vikář Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 15. 2.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 18. 2. – 1. postní
16.00 Zasedání presbyterstva (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží s uvedením nového sborového presbyterstva (kostel)

Středa 21. 2.
15.45 Služby Boží duchovních naší církve, káže vikář Arthur M. Eberson (kostel)

Čtvrtek 22. 2.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Pátek 23. 2.
18.00 Varhanní koncert na památku Martina Luthera a Alberta Schweitzera (kostel)

Neděle 25. 2. – 2. postní
18.00 Služby Boží, káže Jaroslav Vokoun (kostel)

Středa 28. 2.
15.30 Klub maminek, vede Magdalena Hromadová (Mathesiova síň)

Čtvrtek 1. 3.
18.00 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 4. 3. – 3. postní
17.00 Dětská besídka (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář David Jurech (kostel)

Upozorňujeme:

Čtvrtek 8. 3.
18.00 Přednáška Lutherovy společnosti: Jan Baťa – Luteránská hudba v Praze doby předbělohorské (AKC, Husova 4a, Praha 1)

Středa 14. 3.
19.30 Nešpory formou Moteta – duchovního koncertu s kázáním; Ensemble Mathesius pod vedením Lukáše M. Vytlačila, káže vikář Pavel Roubík (kostel)