ŘÍJEN 2018

Středa 3. 10.
15.30 Klub maminek, vede Jana Vítková (Mathesiova síň)

Čtvrtek 4. 10.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 7. 10. – 19. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 11. 10.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Pátek 12. 10. – sobota 13. 10.
Konference: Čeští a slovenští evangelíci – duchovně propojení déle než 100 let (ETF UK, Praha 1, Černá ul. 9)

Neděle 14. 10. – 20. po Trojici
9.00 Rozhlasové Služby Boží spojené se slovenským sborem spolu s představením Bible 100, káže biskup LECAV Věslav Szpak (kostel)
Služby Boží v obvyklém čase v 18.00 se konat nebudou

Středa 17. 10.
15.45 Služby Boží duchovních naší církve (kostel)

Čtvrtek 18. 10.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 21. 10. – 21. po Trojici
15.30 Zasedání presbyterstva (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 24. 10.
15.30 Klub maminek, vede Jana Vítková (Mathesiova síň)

Čtvrtek 25. 10.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 28. 10. – 22. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 31. 10. – Den reformace
14.00 Zasazení církevního stromu v Lutherově zahradě ve Wittenbergu
18.00 Slavnostní Služby Boží (kostel)

Upozorňujeme:

Pátek 9. 11. – neděle 11. 11.
Duchovně-formační soustředění presbyterů a synodálů v penzionu Hamštejn