LEDEN 2018

Čtvrtek 3. 1.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 6. 1. – Zjevení Páně
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 9. 1.
15.45 Služby Boží duchovních naší církve, káže farář Jaroslav Kratka (kostel)

Čtvrtek 10. 1.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 13. 1. – 1. po Zjevení
15.00 Zasedání presbyterstva (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 17. 1.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 20. 1. – 2. po Zjevení
18.00 Služby Boží, káže teolog a farář ČCE Jan Roskovec (kostel)

Čtvrtek 24. 1.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 27. 1. – 3. po Zjevení
17.00 Dětská besídka, vede Tereza Brožová (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Čtvrtek 31. 1.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Upozorňujeme:

Neděle 3. 2. – 4. po Zjevení
14.00 Konvent sboru (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)