Farář a presbyterstvo

Sborový farář: David Jurech
E-mail: farar@lutersky.cz, Tel.: 775 588 437

Sborový dozorce: Jaromír Neumann
E-mail: dozorce@lutersky.cz, Tel.: 728 310 751

Místodozorce: Juraj Laššuth
E-mail: lassuth@lutersky.cz

Tajemník sboru: Radomír Bužek
E-mail: buzek@lutersky.cz

Presbyter pro misijně-pastorační činnost: Magdalena A. Hromadová
E-mail: hromadova@lutersky.cz

Presbyter pro diakonickou činnost: Martin Vítek
E-mail: vitek@lutersky.cz

Sborový revizor: Ľubica Machačová
E-mail: revizor@lutersky.cz