Farář a presbyterstvo

Sborový farář: Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
E-mail: roubik@lutersky.cz, Tel.: (+420) 775 588 437

Sborový dozorce:

Místodozorce: Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz

Tajemník sboru:

Presbyter pro misijně-pastorační činnost:

Presbyter pro diakonickou činnost: Martin Vítek
E-mail: vitek@lutersky.cz

Sborová revizorka: Mgr. Ľubica Machačová
E-mail: revizor@lutersky.cz