Farář a presbyterstvo

Sborový farář: Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
E-mail: roubik@lutersky.cz, Tel.: (+420) 775 588 437

Sborový dozorce: RNDr. Jaromír Neumann, CSc.
E-mail: dozorce@lutersky.cz, Tel.: (+420) 728 310 751

Místodozorce: Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz

Tajemník sboru: ThLic. Radomír Bužek
E-mail: buzek@lutersky.cz

Presbyter pro misijně-pastorační činnost: Mgr. Magdalena A. Hromadová
E-mail: hromadova@lutersky.cz

Presbyter pro diakonickou činnost: Martin Vítek
E-mail: vitek@lutersky.cz

Sborový revizor: Mgr. Ľubica Machačová
E-mail: revizor@lutersky.cz