BŘEZEN 2018

Neděle 3. 3. – Estomihi (předpostní)
18.00 Služby Boží, káže farář David Jurech (kostel) – instalace br. Jurecha do funkce předsedy synodu ECAV v ČR, uvedení nových presbyterů a představení nového kancionálu "Hrad přepevný"

Středa 6. 3. – Popeleční
18.00 Služby Boží společné se sborem anglicky mluvících, káže farář Dale Kaster (kostel)

Čtvrtek 7. 3.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 10. 3. – 1. postní (Invocavit)
17.00 Dětská besídka, vede Tereza Brožová (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 13. 3.
15.45 Služby Boží duchovních naší církve, káže biskup Marián Čop

Čtvrtek 14. 3.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 17. 3. – 2. postní (Reminiscere)
18.00 Služby Boží, káže jáhen Dominik F. Žbánek (kostel)

Středa 20. 3.
18.30 Filmový klub (Mathesiova síň)

Čtvrtek 21. 3.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 24. 3. – 3. postní (Oculi)
17.00 Dětská besídka, vede Tereza Brožová (Mathesiova síň)
18.00 Služby Boží, káže farář Pavel Roubík (kostel)

Středa 27. 3.
18.00 Zasedání presbyterstva (ETF)

Čtvrtek 28. 3.
18.45 Biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 31. 3. – 4. postní (Laetare)
9.30 Služby Boží slavené společně se slovenským sborem, káže farář Pavel Roubík (kostel)
Služby Boží v obvyklém čase v 18.00 se konat nebudou